Ulaganje u izgradnja farme za tov junadi i nabavka mehanizacije

Mjera 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«  

PC Stočarstvo, odnosno uzgoj tova junadi u okviru PPK Valpovo d.o.o. godišnje  se tovi oko 1500 komada tovne junadi primarno križanih mesnih pasmina.

Projekt Izgradnje farme za tov junadi i nabavka mehanizacije obuhvaća izgradnju nove farme za tov junadi u Brođancima i nabavka specijalizirane opreme kojima će povećati učinkovitost obavljanja poslova na novoizgrađenoj farmi.

Predmet projekta su slijedeći:

  • Izgradnja nove farme za tov junadi
  • Nabavka samohodne mikser prikolice
  • Nabava dvostrukih pojilica za novoizgrađenu farmu

Nabavljena oprema koristiti će PC Stočarstvo na lokaciji ulaganja u Brođancima. 

Novoizgrađenom farmom povećati ćemo kapacitet prijema junadi za tov te nabavkom strojeva pospješiti svakodnevno obavljanje poslova na farmi. Povećanjem kapacitete za tov junadi trgovačko društvo PPK Valpovo d.o.o. postaje konkurentnija na tržištu.  

Vrijednost projekta procjenjuje se na 1.600.000,00 EUR, a očekivana potpora iznosi 493.695,67 EUR.

Sredstva dobivena po završetku ulaganja iz EPFRR fonda planiraju se utrošiti u daljnji razvoj i unaprjeđenje tehnoloških procesa PPK Valpovo d.o.o.