Integrirana sunčana elektrana

Mjera 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije«
Na krovu postojećeg objekta u Brođancima planira se izgraditi sunčana elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe snage 160 kW.
Postavit će se i sustav za udaljeni nadzor, vizualizaciju i upravljanje radom sunčane elektrane elektrane koji prati potrošnju električne energije. Osim nadzora rada elektrane, sustavom je predviđen i dinamički prikaz sa svim relevantnim podacima za vrijeme rada elektrane, kao što su trenutna snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju CO2 emisija te trenutna i dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju u kojoj se nalazi elektrana.
Provedba planiranog ulaganja unaprijedit će poslovanje i poziciju na tržištu trgovačkog društva PPK Valpovo d.o.o. jer će se osigurati dugoročno konkurentnija i održivija poljoprivredna proizvodnja kroz smanjenje troškova proizvodnje radi korištenja električne energije koju proizvodi sunčana elektrana.
Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 191.000,00 EUR, a iznos očekivane potpore iznosi 131.000,00 EUR. Sredstva dobivena po završetku ulaganja iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost planiraju se utrošiti u daljnji razvoj i unaprjeđenje tehnoloških procesa tvrtke.