Stočarstvo

Tov junadi

Na vlastitim farmama u Brođancima i Habjanovcima, PPK Valpovo godišnje tovi oko 1500 komada tovne junadi, primarno križanih mesnih pasmina. Hranu za ovu proizvodnju proizvodimo na ratarskim površinama u blizini farmi, a stajnjak sa farmi koristimo za poboljšanje strukture i kvalitete tla u ratarskoj proizvodnji. Jedinstveni smo u Hrvatskoj jer tovimo najveći broj teladi iz Hrvatske, iz sustava krava-tele u PP Orahovici.

Osim vlastite proizvodnje, surađujemo i s drugim proizvođačima tovne junadi kroz model kooperacije. Za naše partnere-kooperante osiguravamo nabavku tovne teladi vrhunske kvalitete, te nudimo kvalitetne modele suradnje i podršku.

Sustav krava-tele

U sustavu krava-tele na farmi u Zelčinu proizvodimo telad mesnih pasmina goveda, primarno u tipu Charolais i Limousine. Farma Zelčin fokusirana je na proizvodnju vrhunske genetike mesnih pasmina goveda, a naš je cilj u ovoj proizvodnji proizvoditi vrhunske junice i bikove za daljnji rasplod.

0 +
tovne junadi godišnje
Ako ste zaintesirani za suradnju u uslužnom tovu junadi, obratite nam se s povjerenjem.
Kontaktirajte nas

Voditelj stočarstva
Tomislav Radić
Telefon: 098/365674